Trung tâm dịch vụ

Chăm sóc tận tình, quan tâm chu đáo, dịch vụ nhanh chóng, tiện lợi và đúng hạn. Hãy đến với trung tâm dịch vụ của chúng tôi để tận hưởng những giải pháp tối ưu cho bất cứ vấn đề nào của bạn với Intex

Câu hỏi thường gặp

Chúng tôi mong muốn được trả lời mọi câu hỏi của bạn về các sản phẩm của chúng tôi và giúp cho công việc giữa bạn và Intex dễ dàng và đáng nhớ hơn.

FAQ(CDIT)

There should be no hurdles in your experience with Intex. Let us know anytime that we can be of help to you.

Chính sách bảo hành

Chúng tôi mong muốn được trả lời mọi câu hỏi cuả bạn về các sản phẩm của chúng tôi và giúp cho công việc giữa bạn và Intex dễ dàng và đáng nhớ hơn

 

Coming Soon

Branches